20200618174254_5eeb371e0b16c.jpg 20200108140254_5e15708ebafff.jpg

面授在线融合课

|按需分配中学生学习时间
|融合教研,内容不怕接不上
|临考时间紧,在家上,省时高效
|日常课外选面授,老师面对面

点击预约试听
直播课特色
面授课特色
20200108151724_5e158204910e9.jpg 20200108151729_5e1582095c193.jpg
双师课

服务更体系,不懂随时问

20200108151943_5e15828f47ac0.png
20200108151738_5e15821258068.jpg 20200108151743_5e1582172769e.jpg
内容多

授课内容更紧更多

20200108151953_5e158299b5ae2.png
20200108151749_5e15821d6d6f9.jpg 20200108151754_5e15822232d4e.jpg
可回看

没学会,再看几遍

20200108152003_5e1582a369cb7.png
20200108151759_5e158227b08b0.jpg 20200108151804_5e15822c7dbb5.jpg
省时间

节省路途时间,高效

20200108152012_5e1582aca614e.png
20200108151724_5e158204910e9.jpg 20200108151729_5e1582095c193.jpg
强互动

优质老师面对面沟通

20200108151710_5e1581f68bc76.png
20200108151738_5e15821258068.jpg 20200108151743_5e1582172769e.jpg
同学好

和学霸做同学,互学习

20200108151828_5e15824401357.png
20200108151759_5e158227b08b0.jpg 20200108151804_5e15822c7dbb5.jpg
体系课

自编原创实战教材

20200108151856_5e158260c4c8a.png
20200108151749_5e15821d6d6f9.jpg 20200108151754_5e15822232d4e.jpg
可回看

请假可回看,好课不错过

20200108151842_5e158252b27dc.png

了解融合课体系

360度满足中学生课外需求

高考学科辅导

20210906145248_6135bac0bdab9.png

课程形式及服务

20200108145057_5e157bd103f8b.png 20200108145103_5e157bd70d070.png

优师直播课

直播互动

20200108145119_5e157be73a1c9.png 20200108145124_5e157bec0f0cc.png

优师班课

面授

20200108145200_5e157c106cc04.png 20200108145206_5e157c1621fef.png

1v1深答疑

答疑互动

聚焦高考核心考察目标

20200108145406_5e157c8e16f6f.png

知识点

20200108145415_5e157c9714bcd.png

题型解法

20200108150611_5e157f63b7a84.png

实战干货

20200108150621_5e157f6d3d80c.png

专项训练

20200108150632_5e157f787c5fb.png

分层教学

自研酷课目标教研体系

484

目标单元

数学

486

目标单元

物理

121

目标单元

化学

118

目标单元

生物

181

目标单元

语文

186

目标单元

英语

112

目标单元

历史

89

目标单元

地理

免费获取初高衔接规划课

校区

浦东校区

普陀校区

杨浦校区

闵行校区

年级

高三

高二

高一

点击立即获取

电话咨询

咨询热线:400-6699-726

微信咨询

20201201114302_5fc5bbc6847eb.jpg

TOP